Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik

I den gamla studentstaden Uppsala, som en del av Uppsala teknolog- och naturvetarkår, finns civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik. Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Utbildningen kan i stora drag delas upp på de första tre åren och de sista två. Första delen innehåller grundkurser som ger en baskunskaper inom matematik, kemi, fysik och datavetenskap. Även en del profilkurser inom miljö- och vattenteknik läses under dessa år.

Under de två sista åren spetsas utbildningen genom att man läser minst två s.k. terminsblock. Följande sex terminsblock finns att välja:

Markmiljö
Uthålliga vatten- och avloppssystem
Vattenresurser
Luftvård och Klimat
Miljömanagement
Ekosystemmodellering

Den sista terminen görs ett examensarbete på 30 hp. Allt som allt leder utbildningen till en Civilingenjörsexamen i Miljö- och Vattenteknik (Degree of Master of Science), vilket är en yrkesexamen. Du kan läsa mer om programmet här.