Civilingenjörsprogrammet i Energi och Miljö

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) finns ett civilingenjörsprogram inom Energi och Miljö som utbildar ingenjörer som kan bidra till ett hållbart samhälle och hållbar teknik. Programmet är på 300 högskolepoäng, det vill säga 5 års heltidsstudier.

Årskurs 1 och 2 ger naturvetenskapliga och tekniska baskunskaper som en ingenjör behöver, inom till exempel matematik, kemi, fysik och problemlösning. Dessa år ger också en bred grund inom energi och miljö.

I årskurs 3 läses kurser som kopplar kunskaperna inom energi och miljö till samhället i stort, för att ge ytterligare ett perspektiv på hållbar utveckling. Dessutom läses kurser som förbereder dig för den master du vill läsa i fyran och femman. Årskurs 3 avslutas med ett kandidatexamensarbete, ett projektarbete där du fördjupar dig inom hållbar utveckling.

Årskurs 4 och 5 läser du ett masterprogram. Inom Energi och Miljö finns det 6 stycken valbara masterprogram.

Miljöteknik och hållbar infrastruktur ger studenter verktyg för att lösa problem relaterade till miljö och vattenresurshantering. Det ger fördjupad kunskap om hur mänsklig aktivitet påverkar ekosystem och vatten, och hur påverkan kan bedömas och minskas.

Hållbar samhällsplanering och stadsutformning ger studenter en djup och holistisk kunskap inom skapandet av urbana miljöer som är anpassade både efter miljö och människor.

Kemiteknik för energi och miljö ger en fördjupad kunskap inom kemiteknik, inom till exempel biobränsleproduktion, lagring av energi eller vattenrening.

Elkraftteknik behandlar hur framtidens behov av elkraft ska tillgodoses på ett effektivt och hållbart sätt.

Hållbar energiteknik erbjuder kurser inom bland annat hållbar energiproduktion, solenergi och hållbar energianvändning.

Teknik och hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på interaktioner mellan teknik, ekonomi, människor och miljö.

Mer detaljerad information om civilingenjörsprogrammet Energi och miljö finns här!