Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik

Ekosystemteknik på LTH är en bred civilingenjörsutbildning som startade 2001. Tanken bakom programmet när det startade var att utbilda ingenjörer med bred kompetens som kan se hela jorden som ett system där alla delar påverkar varandra. En ekosystemtekniker ska vara förberedd på att lösa framtida problem med energiförsörjning, vattenresurshantering, klimatfrågor, avfallshantering med mera.

Under de tre första åren av utbildningen läser man grundläggande kurser i matematik, fysik, kemi, ekologi, geologi, hydrologi med mera. De flesta kurserna är obligatoriska för programmet. Det finns även en del alternativobligatoriska kurser att när man går tredje året, varav vilka man måste välja till minst en. På LTH brukar man inte ta en teknologie kandidatexamen efter de tre första åren, men möjligheten finns om man vill för att till exempel läsa vidare vid ett annat universitet.

Under de två sista åren på programmet läser man sin specialisering. Då kan man välja bland de fyra följande inriktningarna inom programmet:

Energisystem fokuserar på hållbar energiförsörjning. Kunskap om miljö och teknik kombineras med samhällsfrågor. En del kurser är övergripande och systeminriktade medan andra är mer tekniska.

Processdesign handlar om att tillverkning av produkter ska vara så effektiv som möjligt, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Inriktningen ger en förståelse för kemiska processer och fysikaliska transportfenomen.

Miljösystem ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor som avfallshantering och klimatfrågor. Studenten får kunskap att hantera metoder för hållbarhet inom näringslivet och utifrån politiska styrmedel.

Vattenresurshantering är en internationellt inriktad specialisering där alla kurser ges på engelska och andelen internationella studenter är stor. Kurserna ger förståelse för både tekniska och naturliga vattensystem.

Det finns även möjlighet att välja Riskhantering, som är en civilingenjörsexamen som inte tillhör Ekosystemteknik. Riskhantering utbildar studenten i att minimera risker för människor, miljö och egendom inom alla möjliga verksamheter. Denna examen går att välja oavsett vilket program man har börjat på LTH.

Här kan du läsa mer om utbildningen på LTH:s hemsida: http://www.lth.se/utbildning/ekosystemteknik