Om utbildningarna

De tre civilingenjörsutbildningarna i Miljö- och vattenteknik (W i Uppsala), Ekosystemteknik (W i Lund) och Energi och miljö (W i Stockholm) har gemensamt att de kombinerar en traditionellt teknisk civilingenjörsexamen med avancerade miljökurser. Detta för att kunna finna långsiktiga och hållbara lösningar till problem länkade till miljö och utveckling i samhället. Utbildningarna har mycket gemensamt, men det finns också en del saker som skiljer dem åt. Nedan följer tabeller där du kan se vilka kurser respektive program läser under utbildningen. Det går också bra att klicka dig vidare till respektive program och läsa mer.

Årskurs 1

KTH

LTH

UU/SLU

Kurser hp Kurser hp Kurser hp
Energi, klimat och miljö 9 Endimensionell analys 15 Introduktion till miljö- och vattenteknik 10
Grundläggande kemi 7,5 Hydrologi och akvatisk ekologi 15 Algebra och geometri 5
Ekologi och miljöeffekter 7,5 Inledande kemi 5 Biologi 5
Algebra och geometri 7,5 Energi- och miljöfysik 10 Grundläggande kemi 10
Envariabelanalys 7,5 Terrester ekologi 10 Envariabelanalys 10
Mekanik, mindre kurs 6 Teknisk geologi 5 Analytisk miljökemi 5
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 Ekologi för miljö och vatten 5
Beräkningsvetenskap 5
Sannolikhet och statistik 5
Studieteknik (frivillig) 1

Årskurs 2

KTH

LTH

UU/SLU

Kurser hp Kurser hp Kurser hp
Miljösystemanalys för energi och miljö 7,5 Termodynamik och ytkemi 10 Mekanik baskurs 10
Elkretsanalys för energi och miljö 7,5 Organisk kemi 7 Flervariabelanalys 5
Material- och energibalanser 7,5 Teknisk mekanik 7,5 Akvatisk miljöanalys 5
Tillämpad termodynamik 9 Molekylär cellbiologi 15 Elektromagnetism I 5
Energisystem 7,5 Flerdimensionell analys 6 Linjär algebra II 5
Statistik och riskhantering 6 Atmosfärsfysik och –kemi 4 Miljörätt 5
Numeriska metoder och grundläggande programmering 9 Tillämpad vattenkemi 5 Beräkningsvetenskap II 5
Differentialekvationer I 6 Mekanik II 5
Fluidmekanik 5
Kemisk termodynamik 5

Årskurs 3

KTH

LTH

UU/SLU

Kurser hp Kurser hp Kurser hp
Miljöekonomi 7,5 Obligatoriska kurser Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15
Energisystem i samhället 7,5 Matematisk statistik 7,5 Transformmetoder 5
Examensarbete i energi och miljö, grundnivå 15 Strömningslära 6 Reglerteknik I 5
Industriell ekonomi 15 Tillämpad systemanalys 5
Masstransport i naturliga och tekniska system 12 Markvetenskap 15
Miljö och management 6 Självständigt projektarbete i miljö- och vattenteknik 15
Systemteknik 7,5
Alternativobligatoriska kurser
Programmeringsteknik 7,5
Programmering 6
Ellära och elektronik 7,5
Energiförsörjning 7,5
Försöksplanering 7,5