W-sektionen i Lund

wsek.lund.loggaSom student vid LTH rekommenderas du att gå med i TLTH, som är teknologernas studentkår. Om du studerar Ekosystemteknik blir du automatiskt medlem i W-sektionen när du går med i kåren (W uttalas till skillnad från ett vanligt W som ”we” och inte ”dubbelve” (varför är det ingen som vet, kanske för att det går fortare att säga.)

Kåren är alltså uppdelad i sektioner, där varje sektion representerar ett eller några program på LTH. W-sektionen är LTH:s minsta sektion och den grundades år 2001. Sektionen står för studiebevakning för att medlemmarna ska kunna påverka sin utbildning, och arbetslivskontakt som ger studenterna ett kontaktnät med arbetslivet när det är dags för examen. Vi jobbar även med jämställdhetfrågor, ordnar sittningar och fester, ser till att utbildningen marknadsförs på gymnasieskolor och mycket annat. Sektionerna utför helt enkelt liknande arbete som studentkåren gör men i mindre skala och med mer direktkontakt med studenterna. Vi samarbetar även mycket sektionerna emellan vilket ger dig en chans att komma i kontakt med studenter på andra program.

Allt arbete på W-sektionen är ideellt och utförs av sektionsmedlemmar som har valt att gå med i ett utskott (eller flera). Utskotten samordnas av en styrelse som väljs på ett terminsmöte. Som medlem är du välkommen engagera dig precis hur mycket du vill som funktionär. Även medlemmar som väljer att inte jobba som funktionärer får förstås ändå ta del av alla roliga och nyttiga saker vi hittar på.

En av de största uppgifterna för kåren och sektionerna är nollningen, som drar igång varje höst när en ny kull studenter börjar på LTH. Ordet ”nollning” har för många en negativ klang, men nollningen på LTH innebär ingenting annat än några fantastiskt roliga och intensiva veckor där du introduceras till Lund och LTH på alla möjliga fantasifulla sätt. Nollningen är till för de nya studenterna och allt fokus ligger på att ”nollorna” ska trivas, ha roligt och känna sig välkomna på LTH. Vi lovar att du aldrig har varit med om någonting liknande!