Om sektionerna

På alla universitet finns det minst en studentkår vars huvuduppgift är studiebevakning. Studentkårerna bevakar utbildningen och deltar även i planeringen av utbildningen. De sysslar också med studiesocialafrågor såsom bostäder, hälsa, arbetsmiljö etc. Oftast finns också delar av studentkåren som arbetar med arbetslivsanknytning, jämställdhet, informerar om utbytesstudier m.m.

För att underlätta arbetet för kåren delegeras en viss del av arbetet till sektionsföreningar. Och det är där W-sektionerna kommer in! W-sektionerna på de tre lärosätena KTH, LTH och UU/SLU representerar studenterna på civilingenjörsprogrammen i Energi och miljö, Ekosystemteknik respektive Miljö- och vattenteknik. Sektionsföreningarna gör en massa annat än att sköta studiebevakning. Klicka dig vidare till de olika föreningarna läs mer!