Välkommen!

Miljoingenjorer.se är ett samarbete mellan W-sektionerna vid lärosätena LTH, KTH samt UU/SLU. Syftet med samarbetet är att studenterna skall kunna utbyta erfarenheter och idéer med andra studenter som läser ett liknande program runtom i Sverige.

Gemensamt för utbildningarna är att de kombinerar en traditionellt teknisk civilingenjörsexamen med avancerade miljökurser för att kunna finna långsiktiga och hållbara lösningar till problem länkade till miljö och utveckling i samhället.

Samarbetet startades år 2007 och var då ett utbyte mellan sektionsstyrelserna i Lund och Uppsala. Studenterna besökte varandras lärosäten växelvis en gång i halvåret för att diskutera frågor angående utbildningarna, styrelsearbetet och samarbetets vidare utveckling.

På mötet våren 2012 beslutades att samarbetet skulle utökas för att inkludera fler liknande program i Sverige. Sedan hösten 2013 är numera även styrelsen från KTH och Stockholm en del av samarbetet.

wsek.lund.loggaLogga_rundTHS_foot_logo-op